Budsjett og økonomistyring

Budsjett og økonomistyring har hovedansvaret for å foreta økonomiske analyser og rapportering til både politisk og administrativ ledelse, herunder en koordinert og helhetlig månedlig- og tertialrapportering.

Avdelingen har ansvar for kommunens driftsbudsjett på alle tjenesteområder, og utvikler budsjettfordelingsmodeller og styringsverktøy. I tillegg har Budsjett og økonomistyring en nøkkelrolle i rådgi alle kommunens virksomheter i forhold til økonomistyring. På vegne av rådmannen har avdelingen en controllerfunksjon ovenfor alle virksomhetene og påser at de styrer innenfor de tildelte, vedtatte økonomiske rammer. Budsjett og økonomistyring deltar aktivt i tverrfaglige prosjekter med særlig oppmerksomhet på effektiv ressursutnyttelse, herunder ASSS-samarbeidet. 

Kjersti Lothe Dahl er økonomisjef

Besøksadresse: 

Rådhuset, 2. etasje
Øvre Kleivegate 15
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
telefon: 51 50 70 90, telefaks: 51 50 70 46
E-post: postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam