IT-avdelingen

IT skal, gjennom infrastruktur og systemer, understøtte tjenesteproduksjonen i Stavanger kommune.

Stein Ivar Rødland er IT-sjef.  

IT består av ca. 40 ansatte knyttet til brukerstøtte, infrastruktur og systemdrift, samt prosjekt og systemutvikling.

Kommunen har over 9000 pc-er i nettverk fordelt på rundt 400 lokasjoner.

IKT-strategi for Stavanger kommune

IT har følgende hovedoppgaver

  • Rådgivning til kommunens ledelse og fagavdelinger i IT-relaterte spørsmål, samt styring/deltakelse i prosesser og IKT-prosjekter.
  • Drift og videreutvikling av infrastruktur , IT-systemer og telefoniløsninger.
  • Brukerstøtte og opplæring på IT-området for Stavanger kommunes ansatte.
  • Systemutvikling, tilrettelegging og rapportering for å optimalisere nytteverdien av IT-investeringer.


Besøksadresse: Løkkeveien 51, 4008 Stavanger 
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen