Innkjøp

Innkjøp driver forsyningsvirksomhet og rådgivning for hele kommunen.

Innkjøp hjelper til med gjennomføring av anbuds- og tilbudskonkurranser, inngåelse av rammeavtaler og større engangskjøp. I tillegg har Innkjøp ansvar for prosjekter som omfatter leverandørutvikling, miljøeffektive anskaffelser og elektronisk handel.

Fagsjef anskaffelser: Elvur Hrønn Thorsteinsdottir, tlf: 51 50 70 98

Målet er å effektivisere og kvalitetssikre alle ledd i anskaffelsesprosessen, slik at kostnader reduseres og ressurser spares. Dette skal skje i nært samarbeid med virksomhetene.

Innkjøp skal bidra til at kommunen har bevissthet og kunnskap om offentlige anskaffelser og at regelverket blir etterlevd. De rammeavtaler som inngås skal omfatte varer og tjenester som dekker brukernes behov, ha tilfredsstillende kvalitet og funksjonalitet, akseptabel miljøbelastning og de beste pris- og leveringsbetingelser. Tildeling av kontrakt skal baseres på konkurranse der leverandørene blir behandlet likt og prosessen er gjennomsiktig og etterprøvbar.

Innkjøp hjelper enhetene i kommunen med alt fra rådgivning til direkte deltakelse i forbindelse med gjennomføring av anskaffelser.

Besøksadresse: 
Kongsgårdbakken 3, 6. etasje

Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no

Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen