Strategi og analyse

Avdelingen har hovedansvar for handlings -og økonomiplanprosessen, finansiering av kommunens aktivitet, herunder skatt, rammetilskudd og låneopptak. Avdelingen skal tilrettelegge for fastlegging og oppfølging av mål, strategier og prioriteringer gjennom analyser og styringsinformasjon. Avdelingen leder og utvikler kommunens eieroppfølging.

Strategi og analyse samarbeider tett med Budsjett og økonomistyring.

 

Besøksadresse:
Rådhuset
Øvre Kleivegate 15
(tidligere Haakon VII s gate 11)
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
telefon: 51 50 70 90, telefaks: 51 50 70 46
E-post: postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam