SK-regnskap


SK-regnskap har ansvaret for regnskap, lønn og fakturabehandling. SK-regnskap hjelper kommunens virksomheter å etablere gode rutiner for rapportering og gir faglig hjelp og veiledning for regnskap og lønn.

Aase Marit Fjellanger er leder for avdelingen.

Sende faktura til Stavanger kommune:
Fra og med 01.01.2015 skal alle fakturaer til Stavanger kommune sendes elektronisk i standardformatet EHF. Mer informasjon om hvilke krav vi stiller til våre inngående fakturaer.

Har du ytterligere spørsmål, vennligst send e-post til:
inn.faktura@stavanger.kommune.no

Utgående faktura:
Har du mottatt en faktura fra Stavanger kommune og har spørsmål angående betaling? Et godt alternativ til telefonhenvendelse er å sende en mail til ut.faktura@stavanger.kommune.no

For spørsmål om beløp og grunnlag på faktura, ta direkte kontakt med virksomheten som gir tjenesten du betaler for.

Besøksadresse: Arne Rettedals gate 12
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90, telefaks: 51 50 70 91
E-post: postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam