Oppvekst og levekår

Avdelingen har ansvar for store deler av kommunens tjenestetilbud, spesielt de tjenester som krever direkte personkontakt mellom bruker og den som utfører tjenestene.

Oppvekst og levekår ledes av direktør Per Haarr Per Haar

Organisasjonskart 

Avdelingen består av seks fagstaber: 

 • Barnehage
 • Barn og unge
 • Helsesjef
 • Levekår
 • Levekårservice
 • Skole

 

og følgende virksomheter:

 • 41 grunnskoler, hvorav fire skoler har bydekkende oppgaver.
 • 126 barnehager, hvorav 73 kommunale og 53 private.
 • 4 helse- og sosialkontor
 • Hjemmebaserte tjenester (8 virksomheter)
 • 10 sykehjem
 • 18 virksomheter, bydekkende tjenester

 • Private sykehjem og andre tjenestetilbydere i privat regi kommer i tillegg og er med på å komplettere byens tjenestetilbud.

   


  Besøksadresse:

  Arne Rettedals gate 12
  Postadresse:
  Postboks 8001
  4068 Stavanger

  Tlf: 51 50 70 90 (sentralbord)

  Send e-post til Oppvekst og levekår
  Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

   

  Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
  Org.nr: 964 965 226

  Tlf: +47 51 50 70 90

  Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

  Nettredaktør: Tone Gaard
  Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen