Barn og unge

Barn og unge er en avdeling innen Oppvekst og levekår.

Mona Kopperstad er fagsjef barn og unge.

Fagsjefen har ansvaret for følgende virksomheter:

Besøksadresse: Arne Rettedalsgate 12
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90

E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen