Barnevern

Barneverntjenesten skal verne om barnet og støtte familien.

Gunnar Toresen er barnevernssjef.

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

 

Besøksadresse: St Olavs gate 9, etasje A2
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
telefon: 51 91 26 00, telefaks: 51 91 26 01
E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen