EMbo Stavanger

EMbo Stavanger er en barneverninstitusjon for mindreårige flyktninger i alderen 14-18 år.

EMbo Stavanger er et bosettingstiltak for enslige mindreårige flyktninger (EM) som har fått oppholdstillatelse i Norge. Virksomheten bosetter EM fra omsorgssentre, asylmottak og direkte fra flyktningleirer i utlandet.

EMbo Stavanger skal gi omsorg og trygghet og skape en forutsigbar og trygg hverdag på en måte som støtter og motiverer til selvstendighet, mestring av eget liv og integrering i det norske samfunnet.

EMbo består av tre ulike tiltak:

  • Institusjon
  • Bofellesskap
  • Bokollektiv

Hovedforskjellen mellom de ulike botiltakene er graden av oppfølging, støtte, veiledning og rådgivning, samt bemanningstetthet.

Adresse administrasjon:
Kvitsøygata 19, 4014 Stavanger
epost

Virksomhetsleder:
Maiken Saxeide Offerdal
Tlf. 51 91 40 40 / 902 10 474
epost

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam