Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Vi ønsker å gi rett hjelp til rett tid gjennom veiledning, rådgiving, helseundersøkelser, vaksinasjoner og tverrfaglig samarbeid.

I tillegg til det faste programmet for konsultasjoner og helseundersøkelser, kan gravide, foreldre og skolebarn ta kontakt ved behov.

Tjenesten er et gratis tilbud for gravide,
barn og ungdom fra 0-16 år og deres familier.

  

Virksomhetsleder:
Torunn Teigen
Klubbgata 1
4013 STAVANGER


Oversikt over helsestasjoner

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen