Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Stavanger politistasjon om kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge.

Blant hovedoppgavene er å avdekke utfordringer knyttet til barne- og ungdomskriminalitet, bidra til å iverksette tiltak og samordning av virksomheten.

SLT-arbeidet i Stavanger er organisert på tre nivåer:

1. Politirådet som består av ordfører (leder), stasjonssjef ved Stavanger politistasjon, rådmann og direktør for Oppvekst og levekår. SLT-koordinator er sekretariat.

2. Arbeidsutvalget (AU) som er pådriver og premissleverandør for Politirådet. Barnevernet, skolehelsetjenesten, PPT, fagstab skole, Ta hys, Oppfølgingstjenesten, Ungdom og Fritid og forebyggende politi er med. SLT-koordinator er saksbehandler og sekretær.

3. Utførernivået. Alle avdelinger og ansatte som arbeider direkte med unge.

SLT-koordinator er:

Elliot Kim Jørpeland
Tlf: 51 50 88 52 / 916 22 655

Adresse:
Arne Rettedals gate 12
Postboks 8001
4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen