Barnehage

Stavanger kommune skal ha kvalitativt gode barnehageplasser med plass til alle som ønsker det.

Monica Buvig Stenseth er barnehagesjef.

Barnehagene i Stavanger skal gi alle barn omsorg og likeverdige muligheter for læring og utvikling. Barnehagen skal gi grunnlag for livslang læring.

Stavanger har i dag 109 barnehager. 58 er kommunale og 51 er private.
 

Besøksadresse: Arne Rettedalsgate 12
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam