Skole

Skole har det overordnede faglige ansvaret for de kommunale grunnskolene.

Jørn Pedersen er skolesjef.

 I Stavanger er det 41 skoler med til sammen rundt 14.500 elever. De er fordelt på 26 barneskoler, ti ungdomsskoler, og fem 1-10 skoler. I tillegg har vi Lundsvågen naturskole, Johannes Læringssenter, Stavanger Kulturskole og Lenden skole og ressurssenter, som gir tilbud til elever med psykososiale vansker. Den minste skolen har i underkant av 30 elever og den største har rundt 600. Det arbeider ca. 1400 lærere i grunnskolen.

Skole har også ansvar for Skolefritidsordningen (SFO) og Rådgivningskontoret for hørselshemmede.

Besøksadresse: Arne Rettedalsgate 12
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen