Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

I PPT jobber logopeder, psykologer, pedagogisk-psykologisk rådgivere, sosionomer og spesialpedagoger. PPT gir hjelp til foreldre, barnehager og skoler for å bedre utviklings- og opplæringstilbud til barn og unge. PPT kan også gi direkte hjelp til det enkelte barn.

Bjørg Klokk er leder for Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT).

Som regel er det barnehage og skole som tar kontakt for bistand, men foreldre kan og henvende seg direkte. PPTs primære oppgave er å utrede barn, unge og voksne som har særlige behov i forhold til læring og eller sosiale og emosjonelle vansker og å drive kompetanseutvikling i barnehager og skoler.

Besøksadresse: Torgveien 23 (Hillevåg)
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
telefon: 51 50 74 01
E-post: oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen