Samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskapssjefen har som oppgave å samordne og koordinere kommunens samlede arbeid med beredskap og samfunnssikkerhet.

Beredskapssjef: Torstein Nielsen

Beredskapssjefen har et overordnet ansvar for følgende områder:

  • Kartlegging av risiko og sårbarhet
  • Forebygging av uønskede hendelser
  • Beredskapsplanlegging
  • Krisehåndtering
  • Kvalitetssikring av kommunens beredskapsarbeid
  • Samarbeid og samordning
  • Forebyggende sikkerhetstjeneste

I beredskapssaker rapporterer beredskapssjefen direkte til
rådmannen  

Besøksadresse:
Olav Kyrres gate 19
Telefon: 51 50 72 29/ 51 50 85 32 
E-post: postmottak@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen