Forhandling

Forhandlingsseksjonens arbeidsområde er rettet mot interne brukere som ledere og fagforeninger.

Forhandlingssjef Tom Fossmark

Følgende hovedoppgaver er lagt til seksjonen:

  • Lønnspolitikk i Stavanger kommune
  • Fortolkning av avtaleverket (hovedavtalen, hovedtariffavtalen og særavtaler)
  • Lønnsforhandlinger
  • Lønnsfastsettelse av enkeltstillinger
  • Pensjonsforhold
  • Forsikringsordninger
  • Kontakt med KS innenfor forhandling/avtale
  • Streikeberedskap

Besøksadresse:
Arne Rettedals gate 12
Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90 
Telefaks: 51 50 70 17
E-post: postmottak.personal@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen