Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Stavanger kommunes bedriftshelsetjenesten (BHT) har en fri og uavhengig rolle i helse- og arbeidsmiljøspørsmål.

Leder: Dagny Krogedal Høie

Bedriftshelsetjenesten har en rådgivende rolle overfor arbeidsgiver, arbeidstaker og vernetjenesten. BHT har en særskilt avtale med kommunale foretak og private sykehjem. 
Bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet.

Bedriftshelsetjenesten bistår virksomhetene i det helsefremmende og forebyggende helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet innen hovedområdene:

  • kartlegging og risikovurdering
  • arbeidsmedisin og arbeidshelse
  • sykefraværsoppfølging og funksjonsvurderinger
  • fysisk arbeidsmiljø, yrkeshygiene og ergonomi
  • psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø
  • systematisk HMS-arbeid

Felles telefonnummer: 51 50 77 48

Felles e-post: Bedriftshelsetjeneste@stavanger.kommune.no 

Besøksadresse:
St. Olavs gate 6

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam