HMS og bedriftshelsetjeneste

HMS-avdelingen skal med systematisk innsats bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø som stimulerer til arbeidsglede og engasjement.

Konstituert HMS-fagsjef Sigrid Utne

Følgende hovedoppgaver er lagt til avdelingen:

  • Ansvar for utvikling og vedlikehold av kommunens overordnede HMS-system.
  • Undervisning og rådgivning knyttet til helsefremmende arbeidsplasser, nærværsarbeid, arbeidsmiljøutvikling, arbeidsmiljøprosesser, psykososialt og fysisk arbeidsmiljø, inneklima, smitte, ergonomi, vold og trusler om vold, kjemikalier, HMS-rutiner, risikovurderinger, sykefraværsoppfølging, AKAN (rusforebyggende arbeid) m.m.
  • Bedriftshelsetjeneste.

Besøksadresse:
Arne Rettedalsgate 12, 4008 Stavanger
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Telefon: 51 50 77 48

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen