Personal

Personalavdelingen sitt arbeidsområde er rettet inn mot ledere i Stavanger kommune.

Personalsjef: Oddvar Skaar

Følgende hovedoppgaver er lagt til avdelingen:

 • Rådgivning og veiledning innen personalområdet
 • Lov- og avtaleverk 
 • Rekrutteringsprosesser 
 • IA-avtalen 
 • Konflikthåndtering 
 • Endring og omstillingsarbeid
 • Pensjon
 • Forsikring
 • Personalhåndbok 
 •   

  Vi har som mål å bidra med relevant og riktig bistand, rådgivning, veiledning og fortolkning innen kommunens personalforvaltning. 


  Besøksadresse:

  Arne Rettedalsgate 12
  Postboks 8001 4068 Stavanger

  Telefon: 51 50 70 90.
  Telefaks: 51 50 70 17
  E-post: postmottak.personal@stavanger.kommune.no

  Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
  Org.nr: 964 965 226

  Tlf: +47 51 50 70 90

  Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

  Nettredaktør: Tone Gaard
  Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen