Rekruttering & kompetanse

Rekruttering og kompetanseseksjonen har et særskilt ansvar for rekruttering, kompetanseutvikling, prosess- og utviklingsprogram for virksomhetene og lærlingordningen.

Fagsjef Gunn Claire Westad 

Følgende hovedoppgaver er lagt til seksjonen:

Kompetanse:

 • Kompetanseutviklingsprogrammer
 • Fagstiger
 • Lederutvikling
 • Strategisk kompetanseutviklingsplan
 • Drifte kommunens kurslokaler
 • Stipend

Rekruttering:

 • Profilere Stavanger kommune som arbeidsgiver mot arbeidsmarkedet/utdanningsinstitusjoner/skoler
 • Rekrutteringsstrategier
 • Oversikt over fremtidige bemanningsbehov
 • Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Prosess- og utviklingsprogram for virksomheter

 • Utvikling av prosessopplegg for virksomheter
 • Mentorordninger
 • Planlegge og tilrettelegge satsningsområder innenfor arbeidsgiverområdet

Opplæringskontor

Besøksadresse:
Arne Rettedals gate 12
Postboks 8001, 4068 Stavanger

Telefon: 51 50 70 90
Telefaks: 51 50 70 17
E-post: postmottak.personal@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam