Stavanger byarkiv

Stavanger byarkiv – kommunens og byens arkiv

Arkivsjef Alf Thorsen

Stavanger byarkiv er Stavanger kommunes arkivorganisasjon og arkivmyndighet. Byarkivet har arkivmateriale tilbake til 1200-tallet, men med hovedvekt fra 1837. Som byens arkiv har byarkivet også et ansvar for bevaring av viktig privat lokalhistorisk arkivmateriale fra enkeltpersoner, næringsliv og organisasjoner. I dag har byarkivet materiale fra flere hundre private arkivskapere i form av papirbaserte arkiver, foto, film og aviser.

Byarkivet består av tre seksjoner:

  • Arkivdanning og postmottak som er kommunens felles postmottak og daglig arkivtjeneste for sakarkivet i kommunen. Besøksadresse Olav Kyrres gate 23.
  • System og utvikling som gir råd, instrukser og opplæring angående arkivering og som har systemansvaret for kommunens felles elektroniske sakarkiv (Public 360). Besøksadresse Olav Kyrres gate 23.
  • Bevaring og formidling som er kommunens depot for eldre og avsluttede arkiver og for bevaring av privatarkiver. Besøksadresse Lars Hertervigs gate 2 (Rådhuset 1. etasje). 

Stavanger byarkiv har egne nettsider der de historiske arkivene formidles.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen