Kommuneadvokaten

Birgit Seierstad er  kommuneadvokat i Stavanger.

Besøksadresse: Kongsgårdbakken 3, 6. etasje
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
telefon: 51 50 77 72, telefaks: 51 50 70 42

Kommuneadvokaten fører kommunens rettssaker herunder skjønnssaker (ekspropriasjon),  kommunens barnevernssaker for fylkesnemnda for sosiale saker samt  avgir uttalelser om juridiske spørsmål både til administrasjonen og politiske organ.

Kommuneadvokaten er organisatorisk underlagt rådmannen, men kan ikke instrueres i faglige (juridiske) spørsmål.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen