Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen jobber med informasjon og kommunikasjon til kommunens målgrupper – både internt og eksternt.

Kommunikasjonsansvaret i kommunen følger linjeprinsippet. Det betyr at den som har ansvaret for en tjeneste også har ansvaret for å informere om denne tjenesten.

Kommunikasjonsavdelingens kjerneoppgaver er kommunikasjonsrådgivning, informasjonsformidling og profilbygging. Vi har blant annet disse oppgavene:

  • Kommunikasjonsrådgivning og støtte til kommunens ledere og avdelinger
  • Videreutvikling av kommunens nettside www.stavanger.kommune.no og intranett, og tilrettelegge for tjenesteområdenes informasjon i disse kanalene
  • Nyhetspublisering på nettside, intranett og kommunens sider/kontoer i sosiale medier på kommunenivå
  • Utvikling av kommunikasjonsstrategi, språkprofil og  visuell profil for kommunen som helhet
  • Bidrag til utforming og gjennomføring av medvirkningsopplegg
  • Krisekommunikasjon

Kommunen i digitale kanaler: stavanger.kommune.no, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln, Flickr, YouTube, Issuu, Google+

Kommunikasjonssjef:

Marianne Jørgensen er kommunikasjonssjef. 51 50 78 42, 952 81 688
marianne.jorgensen(at)stavanger.kommune.no

Rådgivere i Kommunikasjonsavdelingen: 

Oppvekst og levekår: Vigdis By,  51 50 72 78, 400 08 680
vigdis.by(at)stavanger.kommune.no

Bymiljø og utbygging: Ståle Madland Schjelderup, 51 50 86 90, 900 72 739 stale.madland.schjelderup(at)stavanger.kommune.no

Kultur og byutvikling: Lene Klovning Jørpeland, 51 50 76 81, 928 45 400
lene.klovning.jorpeland(at)stavanger.kommune.no

Kommunikasjonsrådgiver sentralt/nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen, 51 50 75 15, 922 34 829
thomas.bore.olsen(at)stavanger.kommune.no

Kommunikasjonsrådgiver sentralt: Kristin Høie Walstad, 51 50 85 84, 913 72 388
kristin.hoie.walstad(at)stavanger.kommune.no

Nettredaktør: Tone Gaard, 51 50 71 69, 959 31 502, tone.gaard(at)stavanger.kommune.no


Besøksadresse: Rådhuset , Øvre Kleivegate 15 

Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Tlf: 51 50 70 90 (sentralbord) | Telefaks: 51 50 70 46
Send e-post
Kommunikasjonsverktøy: 
 

Kommunikasjonsstrategi
Grafisk/visuell profil
Digitalt designsystem

Byvåpenets historie og regler for bruk
Språkprofil
Klarspråkprosjekt

Vennligst ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen for å få oversendt logoer og høyoppløselige filer til grafisk/visuell profil.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam