Hva er klarspråk?

Klarspråk er et forståelig og presist språk som sikrer at kommunens innbyggere, brukere av våre tjenester og andre får god informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter.

All språkopplæring i kommunen foregår med basis i den nye klarspråknormen for det offentlige.

Bakgrunn

I Stavanger kommune skal verdiene er til stede, vil gå foran og skaper framtiden skal ligge til grunn for alt arbeidet vårt. Verdiene er også fundamentet for språkarbeidet som kommunen har prioritert de siste årene.

Å være til stede betyr å kommunisere i øyenhøyde med innbyggerne våre. Språket skal bidra til å skape nærvær, og vi lytter til de vi kommuniserer med.

Stavanger kommune skal gå foran med et godt eksempel ved å skrive lettfattelig. Gode tekster og klart språk er grunnleggende for å fremme deltakelse og yte god service til innbyggerne våre. Skal kommunen vise vei inn i en framtid der velferdssamfunnet og demokratiet fortsatt er bærebjelker, må innbyggerne være subjekter for oss - ikke objekter, og deltakere - ikke passive mottakere.

Vi ønsker at dette skal vise igjen både i måten vi kommuniserer på, og i hva vi kommuniserer.

Kontaktinformasjon: 

Kristin Høie Walstad
Spesialrådgiver
Kommunikasjonsavdelingen
51508584/ 91372388

kristin.hoie.walstad@stavanger.kommune.no

Marianne Jørgensen
Kommunikasjonssjef
51507842 / 952 81 688

marianne.jorgensen@stavanger.kommune.no 

Kommunikasjonsverktøy: 
 

Kommunikasjonsstrategi
Grafisk/visuell profil
Digitalt designsystem

Byvåpenets historie og regler for bruk
Språkprofil
Klarspråkprosjekt

Vennligst ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen for å få oversendt logoer og høyoppløselige filer til grafisk/visuell profil.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen