Klarspråk i Stavanger

Stavanger kommune har i flere år gått hardt til verks for å renske ut dårlig språk.

Klarspråk vært et av kommunens prioriterte satsingsområder siden 2012.Målet for kommunens språkarbeid er å bygge en kultur for klar og forståelig formidling i hele organisasjonen. 

Kravet om et klart og forståelig språk er nedfelt i Stavanger kommunes overordnede planer og strategier. I 2009 vedtok bystyret en kommunikasjonsstrategi som forpliktet kommunen til å innarbeide klarspråk i organisasjonen.

Faste brevtekster som sendes ut til innbyggerne har blitt grundig bearbeidet, og saksbehandlere i hele kommunen har gått på skrivekurs. Målet er at folk skal forstå innholdet i brevene fra kommunen.

Foregangskommune med språkprofil
I 2012 fikk kommunen sin egen språkprofil som skal hjelpe de ansatte å skrive klare og korrekte tekster. Stavanger kommune har siden hjulpet mange andre kommuner i gang med språkarbeid, blant annet med utarbeiding av egne språkprofiler. 


Språkprosjekter
Som en del av språksatsingen gjennomfører kommunen språkprosjekter i de enkelte fagavdelingene. I første omgang prioriterer vi forbedring av brev og andre standardskriv som sendes ut til store og sammensatte målgrupper. Parallelt blir det arrangert skrivekurs, både i de aktuelle avdelingene og for andre.

Prisbelønnet
Stavangers arbeid har blitt lagt merke til av flere. Kommunikasjonsrådgiver Kristin Høie Walstad i Stavanger kommune fikk utmerkelsen "Årets trekkhund" for arbeidet med klarspråk i kommunen og KS i mars 2016.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og kommunikasjonsrådgiver Kristin Høie Walstad

Utmerkelsen «Årets trekkhund» ble delt ut av Språkrådet. Den er en påskjønnelse til en person som har gjort en spesiell innsats for klarspråk på en arbeidsplass, som har motivert andre eller vært pådriver for et systematisk klarspråksarbeid, og som dermed har bidratt til gode resultater.

Kontaktinformasjon: 

Kristin Høie Walstad
Spesialrådgiver
Kommunikasjonsavdelingen
51508584/ 91372388

kristin.hoie.walstad@stavanger.kommune.no

Marianne Jørgensen
Kommunikasjonssjef
51507842 / 952 81 688

marianne.jorgensen@stavanger.kommune.no 

Kommunikasjonsverktøy: 
 

Kommunikasjonsstrategi
Grafisk/visuell profil
Digitalt designsystem

Byvåpenets historie og regler for bruk
Språkprofil
Klarspråkprosjekt

Vennligst ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen for å få oversendt logoer og høyoppløselige filer til grafisk/visuell profil.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen