Alkoholloven

[Lovbestemmelsen]

Bystyret

Bystyret har 28.04.2008, sak 25/08 (vedtaket finnes på side 7-10 i dokumentet) delegert kommunens myndighet etter alkoholloven i bevillingsperioden 01.04.2008 – 30.06.2012, som følger:

Formannskapet

Myndigheten til å avgjøre søknader om skjenkebevilling, alkohollovens § 1-7 og generell utvidelse eller innskrenkning av skjenketiden i bevillingsperioden, alkohollovens § 4-4, samt avslå salgsbevillinger, alkohollovens § 1-7 delegeres til formannskapet, jf kommunelovens § 8 nr 3.

Rådmannen

Myndigheten til å godkjenne ny styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevilling, alkohollovens § 1-7c.

Myndigheten til å avgjøre søknader om ambulerende bevilling, alkohollovens § 4-5 og dispensasjon fra skjenkested og skjenketid for enkelt anledning, alkohollovens § 4-2 og § 4-4.

Myndigheten til å innvilge salgsbevilling for alkoholgruppe 1 (øl og rusbrus), alkohollovens § 1-7.

Bevilling

Rådmannens myndighet i henhold til ovenstående er i praksis delegert til Bevillingsseksjonen.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam