Barnehageloven

[Lovbestemmelsen]

Formannskapet

Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Myndigheten må utøves i henhold til bystyrets til enhver tid gjeldende vedtak om samordnet opptak til barnehageplass, jf. Bystyrevedtak om samordnet opptak til barnehageplass.

Unntatt fra delegering er barnehageloven § 7 fjerde ledd for kommunale barnehager. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til bystyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

Kommunalstyret for oppvekst

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til kommunalstyret for oppvekst.

Rådmannen

Rådmannen er i henhold til bystyresak nr 37/09 delegert avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven § 10, § 11, § 15, § 16, § 17 og § 18, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov.

Direktøren

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven § 10, § 11, § 15, § 16, § 17 og § 18, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til direktør for Oppvekst og levekår.

Barnehagene

Direktør for oppvekst og levekår delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven § 12, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til virksomhetsleder for den enkelte barnehage.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen