Brann- og eksplosjonsvernloven

[Lovbestemmelsen]

Bystyret

Bystyret har 08.12.2003, i sak 0139/03 delegert kommunens myndighet etter Brann- og eksplosjonsvernloven til Brannvesenet Sør-Rogaland. Bystyret vedtok sakens slik innstillingen forelå fra Formannskapet i saksfremlegget (side 10-17).

Brannvesenet Sør-Rogaland

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS sitt representantskaper er delegert kommunenes myndighet etter Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

Rammen for delegering omfatter ikke viktige og prinsipielle saker som loven legger til kommunestyret selv.

Representantskapet delegerer nødvendig myndighet til brannsjefen. For avgjørelser truffet av brannsjefen vil styret i IKS bli klageinstans.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen