Forvaltningsloven – klagebehandling

[Lovbestemmelsen]

Formannskapet

Stavanger formannskap har 10.12.92 har oppnevnt formannskapet som klagenemnd for klager over kommunale enkeltvedtak som ikke er gjort av bystyret, formannskapet eller særlovnemnd.

Rådmannen

Så fremt kommunelovens habilitetsregler ikke er til hinder, skal klagesakene forberedes av rådmannens stab.

Bevilling

I praksis er det Bevillingsseksjonen som saksforbereder i disse sakene.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam