Introduksjonsloven

[Lovbestemmelsen]

Formannskapet

Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til bystyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3. Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til kommunalstyret for levekår.

Rådmannen

Rådmannen er i henhold til bystyresak nr 37/09 delegert avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven § 2, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17 og § 19, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov.

Direktøren

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven § 2, § 6, § 7, § 8, § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17 og § 19, med de til enhver til gjeldende forskrifter og endringer i lov, til direktør for Oppvekst og levekår.

Flyktningseksjonen

Direktør for oppvekst og levekår delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven § 2, § 6, § 7, § 8, § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17 og § 19, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til virksomhetsleder for Flyktningseksjonen.

Johannes læringssenter

Direktør for oppvekst og levekår delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven kapittel 4 med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til rektor for Johannes læringssenter.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam