Matrikkelloven

[Lovbestemmelsen]

Rådmannen

Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) med tilhørende forskrifter av 17.06.2005 nr 101 til Rådmannen, jf lovens § 5 A., jf sak i Stavanger bystyre 07.12.2009, sak 132/09 (side 34) (s. id. 09/10802). Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til bystyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8.

Gebyr for Arbeider etter Lov om Eiendomsregistrering (Matrikkelloven) fastsettes av bystyret selv, jf. lovens § 32.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen