Opplæringsloven

[Lovbestemmelsen]

Formannskapet

Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringsloven med de til enhver tid tilhørende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Unntatt fra delegering er myndighet etter opplæringsloven § 2-2 andre ledd, § 2-5 første ledd, § 4A-4 første ledd, § 8-1 første ledd andre punktum, § 9-5, § 9a-2, § 11-1 tredje ledd, § 13-1, § 13-6, § 13-7 første ledd og § 13-10.

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til bystyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

Kommunalstyret for oppvekst

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringsloven med de til enhver tid tilhørende forskrifter og endringer i lov, til kommunalstyret for oppvekst. Unntatt fra delegering er myndighet etter opplæringsloven § 2-2 andre ledd, § 2-5 første ledd, § 4A-4 første ledd, § 8-1 første ledd andre punktum, § 9-5, § 9a-2, § 11-1 tredje ledd, § 13-1, § 13-6, § 13-7 første ledd og § 13-10.

Rådmannen

Kommunalstyret for Oppvekst delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen. Unntatt fra delegering er myndighet etter opplæringsloven § 2-3 første ledd tredje punktum, § 2-6, § 2-9, § 2-10 første ledd, § 10-8, 11-1 fjerde ledd og 13-3d. Kommunalstyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter opplæringsloven § 2-1 femte ledd til rådmannen.

Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, med unntak for myndighet til å gi forskrift med hjemmel i opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd.

Direktøren

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til direktør for Oppvekst og levekår.

Johannes læringssenter

Direktør for oppvekst og levekår delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringsloven § 2-8 andre ledd, kapittel 4A og 5 for voksne til rektor ved Johannes læringssenter, jf. punkt 29.2. Unntatt fra delegering er myndighet etter § 4A-9 andre ledd.

Grunnskolene

Direktør for oppvekst og levekår delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 29.2 til driftsstyret ved den enkelte kommunale grunnskole. Unntatt fra delegering er myndighet etter:

Driftsstyret vedtar videredelegering av myndighet til rektor i samsvar med Reglement for driftsstyrer ved skolene i Stavanger.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam