Pasientrettighetsloven

[Lovbestemmelsen]

Helsepersonell

Myndighet til å fatte vedtak i henhold til pasientrettighetsloven § 4A-5 er tillagt det helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen