Privatskoleloven

[Lovbestemmelsen]

Formannskapet

Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter privatskoleloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til bystyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

Kommunalstyret for oppvekst

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til kommunalstyret for oppvekst.

Rådmannen

Rådmannen er i henhold til bystyresak nr 37/09 delegert avgjørelsesmyndighet etter privatskoleloven § 3-1, § 3-3, § 3-5, § 3-6 og § 3-7 hva angår vedtak ved farlig eller vanskelig skolevei og § 5-2, 2. ledd om melding til hjemkommunen ved ulovlig fravær, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til rådmannen.

Direktøren

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter privatskoleloven § 3-1, § 3-3, § 3-5, § 3-6 og § 3-7 hva angår vedtak ved farlig eller vanskelig skolevei og § 5-2, 2. ledd om melding til hjemkommunen ved ulovlig fravær til direktør for Oppvekst og levekår.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam