Psykisk helsevernloven

[Lovbestemmelsen]

Helsesjefen

Helsesjefen er i henhold til lov om psykisk helsevern tillagt myndighet til å vedta tvungen legeundersøkelse i henhold til § 3-1.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen