Serveringsloven

[Lovbestemmelsen]

Bystyret

Bystyret har 15.12.1997, sak nr 100 delegert all kommunal vedtaksmyndighet etter lov om serveringsvirksomhet til rådmannen.

Rådmannen

All kommunal vedtaksmyndighet etter serveringsloven. Unntatt herfra er åpningstider fastsatt etter kommunal forskrift, serveringslovens § 15.

Bevilling

Rådmannens myndighet i henhold til ovenstående er i praksis delegert til Bevillingsseksjonen.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam