Sosialtjenesteloven

[Lovbestemmelsen]

Formannskapet

Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter sosialtjenesteloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til bystyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

Kommunalstyret for levekår

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til kommunalstyret for levekår.

Rådmannen

Kommunalstyret for levekår delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Direktøren

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til direktør for Oppvekst og levekår.

Helse- og sosialkontoret

Direktør for oppvekst og levekår delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter sosialtjenesteloven kapittel 4 og 6 med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til leder for det enkelte helse- og sosialkontor.

Hjemmebaserte tjenester

Direktør for oppvekst og levekår delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter sosialtjenesteloven kapittel 4A med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til leder for den enkelte virksomhet innenfor hjemmebaserte tjenester.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen