Straffeloven

[Lovbestemmelsen]

Formannskapet

Bystyret har 19.09.1988, sak nr 188/1988, delegert sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter straffelovens § 79, 5. ledd til rådmannen. Delegeringen omfatter kun de tilfeller hvor offentlig påtale er betinget av begjæring fra kommunen som fornærmet, dvs betinget offentlig påtale.

Hvis rådmannen finner at en sak av særlige grunner bør undergis en politisk vurdering eller at den er tvilsom, skal den avgjøres av formannskapet. Formannskapet skal i disse tilfellene ha samme myndighet som rådmannen har.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen