Strålevern og bruk av stråling

[Lovbestemmelsen]

Rådmannen

Rådmannen er i henhold til bystyresak nr 37/09 delegert avgjørelsesmyndighet etter strålevernloven § 18, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til rådmannen.

Direktøren

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter strålevernloven § 18, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til direktør for Oppvekst og levekår.

Helsesjefen

Direktør for Oppvekst og levekår delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter strålevernloven § 18, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til helsesjefen.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam