Høyere utdanning og forskning

Universitetet i Stavanger (UiS), www.uis.no, har 9200 studenter, 1300 ansatte og et mangfold av undervisnings-, forskings- og formidlingsaktiviteter. Universitetet ble offisielt vedtatt etablert i 2004, men har fagområder som går helt tilbake til 1912.

Den sosialpedagogiske høgskolen, www.dsh.no tlf.: 51 62 50 52, er en ideell stiftelse. Høgskolen tilbyr etter og videreutdanning innen sosialpedagogikk, etterutdanning i barnsutvikling, flerkulturell pedagogikk, fordypning i pedagogikk. De har også studier i konflikt og fredslære.

Handelshøyskolen BIwww.bi.no, tilbyr i Stavanger studier både på master og bachelor nivå innen økonomi, finans, markedsføring, eiendomsmegling, markedskommunikasjon, reiseliv- og serviceledelse, journalistisk, informasjon og samfunnskontakt, kultur og ledelse, varehandelsledelse, m.m.

FIUNI Arkitektskolewww.fiuni.no, er en privatskole for studier innen arkitektur, design og bærekraftig utvikling.

Folkehøyskolen Solborgwww.solborg.fhs.no, har over hundreår gamle tradisjoner. I dag har de linjene: multimedia, Global Village, kunst, klær, moter og design, barn og drama, og musikk og drama.

Jærtekwww.jaertek.no, er en ledende aktør nasjonalt innenfor programutvikling, opplæringssystemer og organisasjonsutvikling.  Jærtek leverer også grunnutdanning innen helse og sosialfag, hjelpepleie, VK 1 og 2, psykisk helse arbeid, anleggsmaskinfører, hydraulikk, materialkunnskap og tømrer.

Kunstskolen i Rogalandwww.kir.no, gir en 2-årig tverrfaglig grunnutdannelse i visuelle virkemidler (billedkunst, kunsthåndverk, design, arkitektur)

Norconservwww.norconserv.no, tidligere Norges Hermetikk laboratorium koordinerer fiskeri og havbruksrettet forskning og driver utstrakt kurs og seminar virksomhet knyttet til disse feltene.

Misjonshøgskolenhttp://www.mhs.no, har ca. 300 studenter. Her gis doktorgrad i teologi, bachelorgrad i religion og interkulturell kommunikasjon, kristendomskunnskaper med religion og livssynskunnskap, helseetikk og master i filosofi. De har eget senter for interkulturell kommunikasjon www.SIK.no som kjører en rekke kurs bl.a. for næringslivet.

VID vitenskapelige høgskole gir ergoterapeut og vernepleierutdanning. Høyskolen tilbyr også andre studier sin videre- eller deltidsstudier: Diakoni, sosial trening, arbeid med psykisk utviklingshemmede i menigheten og yrkesretta handlingskompetanse. Skolen har særlige kontakter med kompetanse miljøer og skoler i USA, Brasil, Slovakia og Danmark.


Forskningssentra:

Arkeologisk museum er en del av UiS. De tilbyr tjenester innen konservering og miljøarkeologi for offentlige og private institusjoner. Det drives med konservering av antikviteter, stein, mur, smiearbeider, malerier, kirkekunst og bygninger både utvendig og innvendig. Ingen andre institusjoner på dette området har samlet så bred tverrvitenskapelig kompetanse. Her er botanikere, geologer, meteorologer, konservatorer, historikere og arkeologer. Det drives forskning innen miljøarkeologi, pollenanalyse, ved artsanalyser, fosfatanalyser, forholdet mellom mennesker og natur i ulike tider, eksperimentell arkeologi, kildebevaring og metodeutvikling.

International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) driver forskning innen fire kjerneområder: petroleum, biomiljø, gass og fornybar energi, og samfunns- og næringsutvikling. IRIS er i dag eiet av Rogalandsforskning og Universitetet i Stavanger.

Kontakt oss:

Telefon 51 50 70 90

E-post

Facebook

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam