Aksjeselskap (AS)

Stavanger kommune har eierinteresser i 17 aksjeselskap (AS) som er opprettet med hjemmel i Lov om aksjeselskaper.

 

Aksjeselskap                                Eierandel            Styringsdokumenter      Nøkkeltall 
Allservice AS 50,38 %  Vedtekter  
Attende AS  51,23 % Vedtekter   
Blue Planet AS   1,17 % Vedtekter  
Filmkraft Rogaland AS  35,00 % Vedtekter  
Forus Næringspark AS  49,01 % Vedtekter  
Gladmat AS  4,00 % Vedtekter   
Lyse AS  43,68 % Vedtekter   
Lysefjorden Utvikling AS   9,60 % Vedtekter   
Museum Stavanger AS   47,00 % Vedtekter   
Måltidets Hus AS   2,56 % Vedtekter   
Nord-Jæren Bompengeselskap AS            16,67 % Vedtekter   
Nord-Jæren Utvikling Sandnes AS   10,00 % Vedtekter   
Rogaland Teater AS   25,93 % Vedtekter   
Ryfast AS   28,56 % Vedtekter   
SF Kino Stavanger/Sandnes AS   33,15 % Vedtekter   
Stavanger Sentrum AS   40,00 % Vedtekter   
Universitetsfondet for Rogaland   36,32 % Vedtekter   
       

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen