Interkommunale samarbeid (§ 27)

Stavanger kommune er deltaker i tre interkommunale samarbeid. De interkommunale samarbeidene er opprettet med hjemmel i Kommunelovens § 27 – Interkommunalt samarbeid 

 

Interkommunale samarbeid                         Eierandel    Styringsdokumenter      Nøkkeltall
Jæren Friluftsråd - Vedtekter  
Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS  35 % Vedtekter  
Ryfylke Friluftsråd  - Vedtekter  
       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen