Kommunale foretak (KF)

Stavanger kommune har opprettet fire kommunale foretak (KF) med hjemmel i Kommunelovens kapittel 11- kommunalt og fylkeskommunalt foretak Foretakene er en del av Stavanger kommune som konsern (samme rettssubjekt). Bystyret er foretakenes øverste myndighet. Bystyrets vedtak om årsbudsjett skal av den grunn gi bindende økonomiske rammer for foretakenes drift og investeringer, herunder rammer for låneopptak.

 

Kommunale foretak         Eierandel   Styringsdokumenter   Nøkkeltall
Stavanger Byggdrift KF 100 % Vedtekter  2015
Stavanger Natur- og idrettsservice KF 100 % Vedtekter  2015
Sølvberget KF 100 % Vedtekter   2015 
Stavanger Parkeringsselskap KF  100 % Vedtekter  2015
Stavanger utvikling KF 100 % Vedtekter  
Stavanger boligbygg KF 100 %   

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen