Retningslinjer, veiledere m.m.

Eierskapspolitikk                                                                                                                                             Stavanger kommunes overordnede prinsipper for eierstyring (2013)

Veiledere                                                                                                                                                                    Etablering av vertskommunesamarbeid

Selskapskontroller                                                                                                                                  Gjennomførte selskapskontroller

Vurdering av habilitet
Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Folkevalgtopplæring                                                                                                                   Folkevalgtopplæring - Eierstyring og selskapsledelse - 17. oktober 2012

Styrevervregisteret (KS)                                                                                                                                                  I registeret kan  det søkes på personer i kommunal sektor for å se deres ulike roller som folkevalgt, ansatt, styremedlem mv.

Brønnøysundregistrene                                                                                                                                                      I registrene kan det søkes på selskap for å få opplysninger om formål, styre, daglig leder mv.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen