Stiftelser

Stavanger kommune har opprettet en rekke stiftelser alene eller sammen med andre offentlige/private aktører. En rettsdannelse opprettet med hjemmel i stiftelsesloven er en stiftelse uavhengig av om den er betegnet som legat, institusjon, fond eller annet.

En stiftelse opprettet med hjemmel i stiftelsesloven kan defineres som en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon stilles til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Siden en stiftelse er selveiende kan ikke kommunen utøve eierstyring overfor stiftelsen. Kommunen har heller ikke råderett over formuesverdien som er overført til stiftelsen.

Når en stiftelse er opprettet skal styret melde stiftelsen til Stiftelsestilsynet for registrering i Stiftelsesregisteret. I Stiftelsesregisteret er det mulig å innhente opplysninger om enkeltstiftelser. Inntil videre er det kun basisopplysninger som adresse, styre, revisor, vedtekter mv. som er tilgjengelig i registeret. Søk i Stiftelsesregisteret kan foretas ved å benytte linken nedenfor.

Søk i Stiftelsesregisteret 

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam