Innbyggerforslag på minsak.no

På minsak.no kan Stavangers innbyggere foreslå saker og samle underskrifter til støtte for saken. Det kan føre til at bystyret behandler den.

Minsak.no er en nettportal, der innbyggerne kan foreslå saker og samle underskrifter elektronisk. Minsak er opprettet av Kommunal- og regionaldepartementet for å gjøre det lettere for innbyggerne i en kommune å ta opp saker.

Les retningslinjene
Les først retningslinjene for innbyggerforslag i Kommunelovens § 39 dersom du vurderer å samle underskrifter for en sak på minsak.no.

Kontroller underskrifter og send saken
Samler du flere enn 300 underskrifter, blir du først bedt om å luke ut underskrifter fra folk utenfor kommunen. Det skjer ved hjelp av en moderator-funksjon i minsak. Har du etter det fremdeles minst 300 underskrifter, klikker du på en knapp som gjør at saken sendes til kommunen.

Hva skjer med din sak?
Valgsekretariatet i kommunen kontrollerer også at saken din har nok underskrifter fra Stavanger og at den oppfyller kriteriene for å bli behandlet. Du får skriftlig beskjed om resultatet av kontrollen.

Godkjennes saken, skal fagavdelingen som har ansvar for det temaet du tar opp se på saken, slik at politikerne får sammenhengen saken står i.

Forslag om en ny idrettsbane kan for eksempel bli vurdert ut fra hvilke andre planer kommunen har for området, hvor lenge andre har ventet på nye baner og hvor mye en slik bane koster. Kanskje politikerne allerede har vedtatt noe om en bane i området?

Politisk behandling
Fagavdelingen vil enten sende saken direkte til behandling i bystyret, eller først et kommunalstyre. Bystyret gjør det endelige vedtaket i saken din. Det skal skje seinest seks måneder etter at kommunen får den inn, om det er mulig.

Ingen behandling i kommunen
Saker som allerede er behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget) i løpet av valgperioden og saker med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag kan politikerne velge å la være å behandle.

Hvis saken din ikke oppfyller kriteriene i retningslinjene for innbyggerinitiativ, vil du få skriftlig beskjed om det. Det samme vil skje dersom kommunen finner ut at det er et annet organ, for eksempel fylkeskommunen, som skal behandle saken din.

Mer informasjon om innbyggerinitiativ

Lenke til  minsak.no

Kontakt politisk sekretariat:
Tlf: 51 50 71 31
resepsjonps@stavanger.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Øvre Kleivegate 15

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam