Forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemming i Olav Kyrres gate 23
Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. 

Husk å ta med legitimasjon. Vi anbefaler deg også å ta med valgkort, da går stemmeavgivningen raskere.

Forhåndsstemmegivning gjennomføres på Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 i tidsrommet 10. august - 8. september med følgende åpningstider:

10. – 11. august: Torsdag - fredag kl. 09.00 - 15.00
14. – 25. august: Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00
28. aug. – 2. sep.: Mandag - onsdag kl. 09.00 - 15.00, torsdag kl. 09.00 - 18.00 og fredag - lørdag kl. 09.00 - 15.00     
4. – 8. september: Mandag - fredag kl. 09.00 - 18.00

I tillegg blir det forhåndsstemmegivning på torget ved Alexander Kielland-statuen i tidsrommet torsdag 31. august – fredag 8. september.
Åpningstidene vil være:- torsdag 31. august  - fredag 1. september og søndag 3. - fredag 8. september kl. 14.00 -19.00 - lørdag  2. september kl. 10.00 - 16.00

Forhåndsstemmegivning ved  institusjoner
Forhåndsstemmegivning avholdes ved private og kommunale alders- og sykehjem, sykehuset (SUS) inkludert psykiatrisk klinikk, og fengselet. Oversikt kommer

Forhåndsstemmegivning i hjemmet
Frist for å søke om å avgi forhåndsstemme for syke og uføre der de oppholder seg, er tirsdag 5. september kl. 15.00. 
Søknaden sendes Stavanger valgstyre, Postboks 8056, 4068 Stavanger eller avtales gjennom telefon til 51 50 72 84 eller 915 82 431.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen