Kommunens organisering og oppgaver

Alle kommuner har et valgstyre som velges av kommunestyret. Valgstyret i Stavanger  består av formannskapets medlemmer og ledes av ordfører Christine Sagen Helgø med varaordfører Bjørg Tysdal Moe som nestleder.

Bystyret avgjør om valget skal avholdes over en eller to dager. Nyvalgt bystyre godkjenner valgresultatet ved kommunestyrevalg.

Valgstyret har ansvaret for

  • kommunens gjennomføring av stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og sametingsvalg
  • godkjenning av møtebok ved de ulike valgene
  • organisering av forhåndsstemmegivning i kommunen
  • godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg
  • organisering av valget på valgdagen(e), herunder fastsetting av stemmesteder og åpningstider for disse
  • organisering av opptelling av stemmene
  • lovbestemte kunngjøringer
  • behandling av søknader om fritak for å stå på liste ved kommunestyrevalg
  • varsling av valgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret om resultatet

Mange av oppgavene innen valgstyrets  ansvarsområde er kurante og utføres av administrasjonen etter fullmakt.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam