Valgtinget 10. og 11.september

Stortings- og sametingsvalget blir gjennomført søndag 10. september kl. 15.00 – 20.00 og mandag 11. september kl. 10.00 – 21.00. Søndagen gjennomføres valget i alle valglokaler utenom Austre Åmøy, Vassøy og Roaldsøy. Mandagen gjennomføres valget i alle de 22 valglokalene. Valglokaler som er endret fra forrige valg, er merket med ”Nytt sted”. 

 

Krets

Valglokale  

 

Buøy/
Hundvåg

Hundvåghallen, Austbøsvingene 54

 

Varden

Nylund skole, Nylundsgata 1

 

Storhaug

Bergeland v.g. skole, Vaisenhusgata 50

 

Våland

Våland skole, Schives gate 21  

 

Ullandhaug

Ullandhaug skole, Hjalmar Johansens g. 13

 

Eiganes

Kommunens admin. bygg, Olav Kyrres g. 23

 

Kampen

Kampen skole, Kampensgata 33

 

Austre Åmøy

Åmøy skole, Åmøyveien 659

 

Roaldsøy

Roaldsøy skole, Nordvikveien 23A

 

Vassøy

Vassøy bedehus, Sørstrandveien 91

 

Gausel

Gautesetehallen, Heddeveien 145

 

Hinna 

Hinna skole, Ordfører Tveteraasgate 11  

 

Vaulen 

Kristianslyst skole, Skolevollen 17

 

Kvaleberg

Hillevåg kirke, Veumveien 55  

 

Tjensvoll

Tjensvoll kirke, Tellusveien 43

 

Stokka 

Stokka kirke, Chr. Skredsvigsveien 23 

 

Madlamark 

Gosen skole, Sophus Bugges gate 13 Nytt sted

 

Hafrsfjord 

Hafrsfjord skole, Madlasandnes 

 

Kvernevik 

Kvernevik bydelshus, Mjughøyden 11 

 

Sunde 

Sunde skole, Sundeveien 10 

 

Indre Tasta 

Tastahallen, Fredtunveien 10 

 

Ytre Tasta 

Vardenes skole, Gamle Dusavikveien 4 

 

Husk å ta med LEGITIMASJON. Vi anbefaler deg også å ta med VALGKORT, da går stemmegivningen raskere. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen