Valglokaler på valgdagene 10. og 11.september

Stortings- og sametingsvalget blir gjennomført søndag 10. september kl. 15.00 – 20.00 og mandag 11. september kl. 10.00 – 21.00. Søndagen gjennomføres valget i alle valglokaler utenom Austre Åmøy, Vassøy og Roaldsøy. Mandagen gjennomføres valget i alle de 22 valglokalene. Valglokaler som er endret fra forrige valg, er merket med ”Nytt sted”. 

 

Krets Valglokale  

 

Buøy/
Hundvåg
Hundvåghallen, Austbøsvingene 54

 

Varden Nylund skole, Nylundsgata 1  
Storhaug Bergeland v.g. skole, Vaisenhusgata 50

 

Våland Våland skole, Schives gate 21    
Ullandhaug Ullandhaug skole, Hjalmar Johansens g. 13

 

Eiganes Kommunens admin. bygg, Olav Kyrres g. 23

 

Kampen Kampen skole, Kampensgata 33

 

Austre Åmøy Åmøy skole, Åmøyveien 659

 

Roaldsøy Roaldsøy skole, Nordvikveien 23A

 

Vassøy Vassøy bedehus, Sørstrandveien

 

Gausel Gautesetehallen, Heddeveien 145

 

Hinna  Hinna skole, Ordfører Tveteraasgate 11  

 

Vaulen  Kristianslyst skole, Skolevollen 17  
Kvaleberg Hillevåg kirke, Veumveien 55  

 

Tjensvoll Tjensvoll kirke, Tellusveien 43

 

Stokka  Stokka kirke, Chr. Skredsvigsveien 23 

 

Madlamark  Gosen skole, Sophus Bugges gate 13 Nytt sted

 

Hafrsfjord  Hafrsfjord skole, Madlasandnes 

 

Kvernevik  Kvernevik bydelshus, Mjughøyden 11 

 

Sunde  Sunde skole, Sundeveien 10 

 

Indre Tasta  Tastahallen, Fredtunveien 10 

 

Ytre Tasta  Vardenes skole, Gamle Dusavikveien 4 

 

Husk å ta med LEGITIMASJON. Vi anbefaler deg også å ta med VALGKORT, da går stemmegivningen raskere. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam