Ofte stilte spørsmål

Nedenfor følger en del spørsmål og svar som er aktuelle ved valget. Ellers vises til øvrig informasjon på denne nettsiden.


Hvem kan stemme ved stortingsvalget?

For å kunne stemme, må du stå i manntallet i din kommune og ha gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Norske statsborgere har stemmerett når de
- er 18 år innen utgangen av valgåret, og er, eller noen gang har vært, innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Hvor skal jeg stemme?
Folkeregisteret per 30. juni ligger til grunn for manntallet. Du har stemmerett i den kommunen du var registrert som bosatt i på dette tidspunktet. På valgdagen må du avgi stemme i den kommunen du har stemmerett i.

Du kan avgi forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Forhåndsstemmer utenfor landets grenser avgis som en hovedregel til en stemmemottaker ved en utenriksstasjon. Du er selv ansvarlig for å forhåndsstemme tidsnok til at stemmen din når fram til valgstyret innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen (tirsdag 12. september 2017). 

Den ordinære forhåndstemmeavgivningen starter torsdag 10. august og avsluttes fredag 8. september.


Hvem skal jeg henvende meg til hvis jeg er usikker på om jeg står i manntallet i Stavanger?

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget, Olav Kyrres gate 23, 1. etasje i begynnelsen av juli.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke står i manntallet?
Hvis du har vært bosatt i utlandet i mer enn ti år og ønsker å delta ved valget, må du søke om å bli manntallsført i den kommunen som du sist var bosatt i. En måte å gjøre dette på er å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Valgkort
 Alle som står i manntallet og har stemmerett, skal i prinsippet få tilsendt valgkort. I praksis er det alltid noen som ikke mottar valgkort, bl.a. på grunn av de flytteprosessene som løpende pågår.

Hva er et valgkort? Når skal jeg bruke det?

Et valgkort inneholder personlig informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Alle velgere får tilsendt valgkort. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om din bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

Vi oppfordrer deg til å ha med valgkort enten du skal forhåndsstemme eller avgi stemme på valgdagen. Det er ikke krav om at du må ha med valgkort for å stemme, men det går raskere for deg og det letter arbeidet til valgfunksjonærene om du har det med.

Når får jeg tilsendt valgkort?
Valgkortene vil bli sendt ut fra slutten av juli og senest 10. august. 
NB! Valgkortet en del av en informasjonsbrosjyre om valget.

Hva gjør jeg om jeg ikke får tilsendt valgkort eller om jeg har mistet det?
Du kan få et nytt. Kontakt valgstyret i Stavanger kommune


Hva gjør jeg om opplysningene på valgkortet ikke er korrekte?
Kontakt valgstyret i Stavanger kommune

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam