Årsrapport 2016

Årsrapport og årsregnskap for Stavanger kommune og kommunale foretak er nå tilgjengelig i digitalt format.

Illustrasjonsbilde av elever og lærer

Årsrapport 2016


Fortsatt stramt arbeidsmarked og svak befolkningsvekst preget Stavanger i 2016. Dimensjonering, omstilling og god kostnadskontroll av kommunens tjenester har hatt høy oppmerksomhet. Kommunen har prioritert tidlig innsats i barnehage og skole, bedret folkehelse og større grad av selvhjulpenhet gjennom hverdagsmestring. Dette er viktig i omstilling til framtidens kommune!

En by i utvikling og endring
Rådmann Per Kristian Vareide sier at kommunen har bedre resultater enn forventet for 2016.

- Det er et viktig bidrag i arbeidet med å styrke kommunens økonomi. Samtidig vil jeg understreke at de høyere skatteinntektene som kom i slutten av året er engangsinntekter i 2016 som ikke videreføres. Tjenesteområdene har hatt stor oppmerksomhet på økonomistyring, og virkningene av omstillingstiltak som ble startet i 2015 har fått full effekt i 2016. Omstillingene fortsetter i 2017, understreker han.

Vareide er tydelig på at samtidig som Stavanger er en by i endring og utvikling, skal kommunen fortsatt levere en god skole, verdig eldreomsorg og gode sosiale tjenester til innbyggerne.

- Dette er mulig å gjennomføre med den gode innsatsen fra kommunens flere tusen ansatte, som står på til tross for en økonomisk krevende situasjon og en kapasitet som er under press, fastslår rådmannen.

Politisk behandling
Årsrapporten behandles på møte i kontrollutvalget 2. mai, kommunalstyret for finans 8. mai, formannskapet 18. mai og bystyret 22. mai.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen